Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ “Η ΝΙΚΗ” με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 25/08/2020 συγκαλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/09/2020 στο γήπεδο “ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ” και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ “ΓΑΙΑΟΣΕ”

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Γ.Σ.Β “Η ΝΙΚΗ” μέχρι 30/08/2020 .

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μια ώρα αργότερο στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης 19:00 μ.μ

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.